آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

جدیدترین اخبار

تعرفه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

شهروندان گرامی در صورت مراجعه به دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی صرفا مطابق تعرفه زیر هزنیه های مربوط پرداخت گردد در صورت هرگونه مغایرت و عدم ارائه فاکتور سیستمی توسط دفاتر مراتب به اداره کل امور شهرسازی واحد دفاتر پیشخوان جهت پیگیری اطلاع رسانی گردد تلفن تماس: 31292701

تعرفه
ادامه

اطلاعیه اداره محترم امور شهرسازی درخصوص گردشکار جدید پروانه ساختمانی

به پیوست گردش کار جدید صدور پروانه جهت اطلاع و بهره بردای اطلاع رسانی می گردد

گردشکار جدید پروانه ساختمانی
ادامه

لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

به پیوست لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی به همراه شعب جهت اطلاع ضمیمه می باشد.

دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرداری
ادامه

دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی

دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست نامه معاونت محترم شهرسازی و معماری با موضوع دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

کلیک نمایید ...
ادامه

مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی

دفاتر محترم شهرسازی باسلام به پیوست تصویر مصوبه شورای شهر با موضوع ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی بحضور ارسال می گردد. تبصره :با توجه به اینکه یکی از شاخص های ارزیابی دفاتر، ارائه پیشنهادات ویژه و موثر توسط دفاتر است .لذا با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه طرح نظام پاسخگویی در…

تصویر مصوبه شورای شهر ....
ادامه