آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

جدیدترین اخبار

اطلاعیه مدیریت محترم طرح های توسعه شهری درخصوص عدم ترسیم کروکی توسط دفاترپیشخوان شهرسازی

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری (پیوست) در خصوص عدم ترسیم کروکی توسط دفاتر پیشخوان شهرسازی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

برای دریافت فایل کلیک نمایید ...
ادامه

اطلاعیه مدیریت محترم طرح های توسعه شهری درخصوص گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری در خصوص گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

برای دریافت فایل کلیک کنید ...
ادامه

اطلاعیه مدیریت محترم طرح های توسعه شهری درخصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان بعد از شروع ساخت

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست نامه معاونت محترم شهرسازی و معماری با موضوع صدور شناسنامه فنی ساختمان بعد از شروع ساخت جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

برای دریافت فایل کلیک نمایید ...
ادامه

چک لیست بروز آوری شده کمیسیون ماده صد- مصوب مدیریت کمیسیون ماده صد

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به اطلاع می رساند؛ با توجه به اهمیت دقت و کیفیت مستندات پرونده های ارسالی و پرهیز از اطاله ی فرایند بررسی(عودت پرونده و یا صدور فرم های قرار متعدد) به پیوست چک لیست بروز آوری شده مربوط به نحوه تشکیل و تنظیم پرونده های کمیسیون…

برای دریافت فایل کلیک نمایید ...
ادامه

اطلاعیه مدیریت محترم طرح های توسعه شهری درخصوص برگزاری آزمون عملی بازدید

کارشناسان محترم بازدید باسلام احتراما به اطلاع می رساند ؛با عنایت به برگزاری ازمون تئوری بازدید و قبولی افراد ذیل (پیوست) ، در محل های تعیین شده جهت برگزاری ازمون عملی بازدید حضور بهم رسانند. لازم به توضیح می باشد؛ افرادی که در ساعت تعیین شده در محل حضور نداشته باشند بمنزله انصراف…

برای اطلاع از گروه بندی کلیک نمایید...
ادامه