آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

مزاحمت و مشرفيت

مزاحمت و مشرفیت مصوب مدیریت طرحهای توسعه شهری دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام در خصوص ایجاد وحدت رویه مناطق و دفاتر شهرسازی جهت گزارش مزاحمت و مشرفیت دستورالعمل آن (فایل پیوست) جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد لذا کارشناسان بازدید دفاتر ملزم به گزارش مزاحمت و مشرفیت می باشند.

براي دريافت فايل كليك كنيد...
بازگشت