آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعيه مديريت طرح هاي توسعه شهري جهت اخذ توكن شهرسازي

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به اطلاع می رساند؛ با عنایت به پیاده سازی برنامه هویت شناسی کاربران دفاتر و با توجه به آئین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر بشماره 159033-24/9/94 هر کاربر دفتر می بایست دارای توکن مستقل باشد. لذا دفاتر و شرکتهایی که کاربران آنان فاقد توکن می باشند جهت دریافت توکن اقدام نمایند. مدارک لازم جهت دریافت توکن: 1-نامه معرفی از دفتر یا شرکت 2-اخرین مدرک تحصیلی 3-گواهی سوء پیشینه 4-کپی شناسنامه و کارت ملی 5-گواهینامه ضوابط و مقررات شهرسازی 6-اسکن کلیه مدارک فوق داخل CD

بازگشت