آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

تمدید مهلت ثبت نام آزمون توانسنجی مورخ 94/09/27

پیرو مساعدت مدیریت محترم طرح های توسعه شهری سایت ثبت نام آزمون توانسنجی پنجشنبه مورخ 94/09/26 از ساعت 7 الی 11 ظهر باز است متقاضیان دوره های آموزشی که از آزمون جا مانده بودند به سایت esup .mashhad.ir مراجعه نمایند.

بازگشت