آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

آزمون توانسنجي مورخ 94/09/27

آزمون توانسنجي كاربران دفاتر سال 94 توسط معاونت محترم شهرسازي شهرداري مشهد در تاريخ 94/09/27 در دانشگاه علمي كاربردي شهرداري مشهد واقع در بلوار دلاوران بين دلاوران 9 و 7برگزار گرديد و در اين آزمون بالغ بر 1040 نفر شركت كرده بودند.

بازگشت