آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

آئین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر شهرسازی

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام ائین نامه انضابطی و اجرای دفاتر بشماره 171032-30/9/94 (پیوست) جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد. لازم است کلیه دفاتر و شرکتها از مفاد ائین نامه مذکور اگاهی کامل داشته باشند.

براي در يافت فايل آئين نامه انضباطي كليك كنيد ...
بازگشت