آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعيه مديريت طرح هاي توسعه شهري درخصوص شناسنامه فني ساختمان

دفاتر و شرکتهایی ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام با عنایت به ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان شهرداری ها مکلف می باشند در هنگام صدور پروانه ساختمانی، برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل به متقاضی تسلیم نمایند. نحوه انجام کار توسط دفاتر شهرسازی: همزمان با صدور پیش نویس پروانه ، شناسنامه فنی ملک در سیستم بارگذاری شده که کاربران محترم می توانند پرینت آن را جهت تکمیل اطلاعات مندرج به مالک تحویل نمایند و پس از تکمیل اطلاعات آن (پیوست) توسط طراح معمار،تاسیسات، سازه و برق، این اطلاعات توسط کاربر دفتر پیشخوان شهرسازی در سیستم یکپارچه شهرسازی ایتم کنترل نقشه ورود گردد تا به همراه صدور پروانه به تعداد واحد های ساختمانی شناسنامه فنی صادر گردد. تبصره: بزودی راهنمای آموزشی صدور شناسنامه فنی ملک در سایت بارگذاری می گردد.

براي در يافت فرم كليك كنيد...
بازگشت