آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

ابلاغیه مدیریت طرح های توسعه شهری درخصوص چیدمان پارکینگ

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست صورتجلسه چیدمان پارکینگ مورخ 95/2/5 در ارتباط با هماهنگی و یکپارچگی در نحوه پاسخگویی به مالکین ،فی ما بین شهرداری مشهد و اداره ثبت واسناد وسازمان نظام مهندسی ،جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال میگردد.

برای دریافت فایل کلیک کنید...
بازگشت