آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

صدور گواهینامه های دوره آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی

گواهینامه های پایان دوره آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری مشهد صادر گردید. با پیگیری بعمل آمده گواهینامه قبول شدگان در آزمون ضوابط و مقررات شهرسازی پس از امضا معاونت محترم شهرسازی صادر گردید. این گواهینامه ها می بایست به تایید و امضا شرکت پشتیبانی عرشیا اندیشان شهر یکتا مجری برگزاری دوره های آموزشی , انجمن مدیران دفاتر مهندسی خراسان رضوی , سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی , معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد برسد. نحوه و زمان دریافت گواهینامه ها از طریق سامانه پیامک اطلاع رسانی خواهد گردید.

بازگشت