آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعیه مدیریت طرح های توسعه شهری درخصوص ضوابط جدید

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام ضوابط و دستورالعمل های جدید که در سیستم یکپارچه شهرسازی اعمال گردیده به (پیوست) جهت اطلاع واقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

برای در یافت فایل کلیک کنید...
بازگشت