آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعیه مدیریت طرح های توسعه شهری درخصوص پیاده سازی مکاتبات اداری در سیستم شهرسازی

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به اطلاع می رساند؛ در سیستم یکپارچه شهرسازی فرم مکاتبات اداری (پیوست) بارگذاری شده است و منبعد تائید مجوزها و گواهی ها در مراحل مصوب گردشکار و تائید مکاتبات با ادارات همچون اداره استاندارد توسط این فرم قابل اقدام خواهد بود.مراتب جهت اطلاع و بهره برداری بحضور ارسال می گردد.

برای دریافت فایل کلیک کنید
بازگشت