آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعیه مدیریت طرح های توسعه شهری درخصوص هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست مصوبه شورای محترم شهر در خصوص اخذ هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان جهت اطلاع و بهره برداری بحضور ارسال می گردد. هزینه مذکور در فاکتور خدمات مهندسی بارگذاری شده است.

برای دریافت فایل کلیک کنید...
بازگشت