آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

ثبت درخواست استعلام الکترونیک

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست فایل آموزشی ثبت درخواست استعلام الکترونیک از طریق سامانه mashhad.ir جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.لازم به توضیح می باشد از روز چهارشنبه مورخ 95/7/14 ثبت درخواست استعلام الکترونیک از طریق سامانه مذکور انجام می پذیرد . فایل پیوست را حتما مطالعه نمائید.

کلیک کنید ...
بازگشت