آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

نحوه ارسال پرونده و مستندات مربوط به کمیسیون ماده صد

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست دستورالعمل به روز آوری شده نحوه تشکیل وتکمیل پرونده های ارسالی به کمیسیون جهت بهربرداری، رعایت و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

برای دریافت فایل کلیک کنید ...
بازگشت