آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعیه مدیریت طرح های توسعه شهری درخصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست نامه معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بشماره 153273-95/8/8در خصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد. تبصره یک: فرمت جدید صدرو شناسنامه فنی در سیستم یکپارچه شهرسازی بارگذاری شده و پس از صدور پیش نویس موافقت اصولی فرمت مذکور در اختیار مالک قرار گرفته و به تعداد واحدها تکمیل گردد. تبصره دو؛ مطابق با ماده 8 دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی ؛ مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی باشند.

برای دریافت فایل کلیک کنید...
بازگشت