آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

مصوبات جدیددرآمدی و فایل آموزشی

دفاتر محترم باسلام به پیوست مصوبات جدید درآمدی و فایل آموزشی مربوطه جهت اطلاع و بهره برداری بحضور ارسال می گردد.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک نمایید ...
بازگشت