آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به اطلاع می رساند؛ برای درخواستهای گواهی اتحادیه صنفی برای شهرداری منطقه 10 از گردشکار گواهی اتحادیه صنف-منطقه 10 ثبت درخواست انجام شود. مورد فوق؛ از تاریخ 96/2/16 در سیستم یکپارچه شهرسازی بارگذاری میگردد.

برای دریافت فایل کلیک کنید ...
بازگشت