آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

استعلام املاک فاقد سند استان قدس

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری بشماره 60356-96/3/30 در خصوص ثبت درخواست استعلام املاک فاقد سند استان قدس که در سیستم یکپارچه شهرسازی ایجاد شده جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد. تبصره: هزینه خدمات استعلام املاک فاقد سند استان قدس مثل سایر درخواستها در سیستم بارگذاری شده و سیستم فاکتور هزینه خدمات ارائه می دهد و دفاتر موظف به صدور فاکتور خدمات شهرسازی می باشند و گردش کار درخواست مذکور به پیوست میباشد.

برای دریافت فایل کلیک کنید...
بازگشت