آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اطلاعیه مدیریت محترم طرح های توسعه شهری اعلام مزاحمت و مشرفیت

دفاتر محترم و کارشناسان محترم بازدید باسلام احتراما" به اطلاع می رساند؛ با عنایت به گزارش های واصله مبنی برعدم دقت در اعلام ایتم مزاحمت و مشرفیت ، مجددا برای اجرای نامه شماره 82182-94/5/14 مدیریت طرحهای توسعه شهری (پیوست) تاکید می گردد. لازم به توضیح می باشد؛ ذکر دقیق نوع مزاحمت و مشرفیت (درصورت وجود) با جزئیات کامل در فیلد توضیحات بازدید ضروری می باشد.ضمنا کنترل و نظارت مضاعف توسط کارشناسان مناطق کما فی السابق الزامی می باشد.

برای دریافت فایل کلیک نمایید...
بازگشت