آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی

دفاتر محترم شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست نامه مدیریت طرحهای توسعه شهری با موضوع درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد. تبصره: مطابق با نامه مذکور دفاتر محترم ، منبعد از تحویل پلان پارکینگ تائید شده به متقاضی خودداری نموده و ارسال یا ارائه دستی آن به اداره ثبت ممنوع می باشد. رعایت موضوع برای کلیه دفاتر لازم اجراست و در صورت قصور دفتر مطابق با ائین نامه انضباطی و اجرایی برخورد خواهد شد.

برای دریافت فایل کلیک نمایید ...
بازگشت