آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

فهرست نکات مهم جزوه آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی

جهت افزایش دقت نیروهای آموزش دیده و توجه بیشتر به نکات کلیدی، فهرستی از مهمترین مباحث جزوه آموزشی برای استفاده در روند کار و آزمون ضوابط و مقررات شهرسازی در اختیار قرار می گیرد. دانلود فایل مربوطه در لینک زیر محیا می باشد.

نکات مهم جزوه آموزشی
بازگشت