آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

تعرفه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

شهروندان گرامی در صورت مراجعه به دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی صرفا مطابق تعرفه زیر هزنیه های مربوط پرداخت گردد در صورت هرگونه مغایرت و عدم ارائه فاکتور سیستمی توسط دفاتر مراتب به اداره کل امور شهرسازی واحد دفاتر پیشخوان جهت پیگیری اطلاع رسانی گردد تلفن تماس: 31292701

تعرفه
بازگشت