آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

بخشنامه ضرورت اخذ تاییدیه مهندسان ناظر ساختمان در گزارشات بازدیدجهت انواع درخواستها

به منظور بالا بردن ضریب کیفی و کمی گزارشات بازدید دفاتر مهندسی و جلوگیری از اشتباهات سهوی و یا عمدی و با توجه به ایجاد دغدغه های متعدد اعضا محترم ماده صد و اعضای محترم شورای اسلامی در خصوص کاهش کیفیت گزارشات بازدید ساختمانی مقرر گردید منبعد هر گونه گزارش بازدید دفاتر در گروه گواهیها (عدم خلاف -گواهی پایانکار - مفاصا حساب) به شرح فرآیند زیر به تایید مهندسین ناظر ساختمان یا تاییدیه پلیس ساختمان برای کنترل مضاعف مقادیر گزارش بازدید برسد... دانلود متن کامل در لینک زیر)

بخشنامه ضرورت اخذ تاییدیه مهندسان ناظر ساختمان در گزارشات بازدید
بازگشت