آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

برگزاری آزمون ضوابط و مقررات شهرسازی مورخ 20خرداد ماه 1393

آزمون ضوابط و مقررات شهرسازی در 20خرداد ماه 1393 راس ساعت 9صبح در محل سازمان نظام مهندسی، نبش پیام 12 برگزار گردید. متقاضیان می توانند با مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس www.arshiaandishan.ir از نتایج آزمون خود اطلاع حاصل نمایند. شایان ذکر است نحوه دریافت گواهینامه قبول شدگان اطلاع رسانی خواهد شد.

مشاهده نتیجه آزمون خرداد 93
بازگشت