آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

برگزاری بازدید عملی مورخ 11تیرماه 1393

بازدید عملی دوره آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی شرکت عرشیا اندیشان شهر یکتا در روز چهارشنبه یازدهم تیر ماه برگزار شد . این بازدید با حضور کلیه شرکت کنندگان در دوره فوق الذکر ، در محل ساختمان های در شرف تکمیل انجام شد و شرکت کنندگان در این بازدید با مهارت های لازم جهت تهیه و تکمیل فرم بازدید آشنا شدند. شایان ذکر است دوره های ضوابط و مقررات شهرسازی بصورت تئوری ، عملی و سیستمی در 23 جلسه برگزار می گردد و برای قبول شدگان هر دوره گواهینامه های معتبر صادر می گردد.

بازگشت