آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

جابجایی زمان کلاس مورخ 1393/5/6

باطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 میرساند برابر هماهنگی بعمل آمده کلاس دوشنبه مورخه 1393/5/6 ساعت 16:00 تا 19:00 به یکشنبه مورخه 1393/5/5 ساعت 17:30 تا 19:30 منتقل گردید.

بازگشت