آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

برگزاري آزمون مهر ماه 1393

آزمون ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد در مورخه 1393/7/14در محل نظام مهندسي خراسان رضوي برگزار گرديد. نتايج اين آزمون به زودي از طريق همين سايت اعلام خواهد شد.

بازگشت