آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اعلام نتايج آزمون

نتايج آزمون مورخه 1393/08/06 موضوع ضوابط و مقررات شهرسازي برروي سايت شركت قرارداده شد. شركت كنندگان در آزمون فوق مي توانند نتايج آزمون خود را از قسمت اعلام نتايج سايت مشاهده نمايند.

براي مشاهده نتيجه خود كليك كنيد . . .
بازگشت