آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

ثبت نام آزمون توانسنجی نيروهای دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

ثبت نام آزمون توانسجی مورخ 14/12/1393 توسط مدیریت طرح های توسعه شهری شهرداری مشهد از شنبه مورخه 2/12/1393 آغاز گردید.

جزئیات بیشتر و متن خبر . . .
بازگشت