آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

معرفي كارشناس بازديد

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" پیرو نامه شماره 91517-13/6/93 مبنی بر معرفی کارشناس بازدید به اطلاع می رساند؛ دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی که موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی در ازمون های توانسجی شده و طی نامه مکتوب مسئول شهرسازی دفتر یا شرکت را معرفی نموده اند.می بایست ظرف حداکثر مدت 7 روز کاری ( طی نامه مکتوب با سربرگ دفتر و مهر و امضا شده) فقط یک نفر را بعنوان کارشناس مسئول بازدید به مدیریت طرحهای توسعه شهری معرفی نمایند. تبصره: مدیران محترم مسئول می توانند نامه مکتوب را بصورت حضوری و یا فکس ارسال فرمایند. فکس: 32243947

بازگشت