آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

قوانين كابردي كه كاربران ارائه دهنده خدمات شهرسازي مي بايست برآن مسلط باشند

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به اطلاع می رساند؛ قوانین کاربردی که کاربران می بایست بر ان مسلط باشند به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد. 1- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحیه بعدی 1385 2- قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر مصوب 86 3- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 4- ماده101 اصلاحی قانون شهرداری 5- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها 6- قانون تعاریف حریم و محدوده 7- قانون تملک آپارتمانها 8- مواد 55 و 77 و 99 و 100 و 101 و 110 قانون شهرداری 9- قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها 10- قانون افراز و فروش املاک مشاع 11- قانون منع مداخله کارکنان دولت تبصره: موارد فوق در اینترت قابل جستجو می باشد.

بازگشت