آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

قانون منع مداخله کارکنان دولت

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ‌مصوب 2 دي ماه 1337 ‌ماده اول - از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير: 1 - نخست‌وزير - وزيران - معاونين و نمايندگان مجلسين. 2 - سفراء - استانداران - فرمانداران كل - شهرداران و نمايندگان انجمن شهر. 3 - كارمندان و صاحب‌منصبان كشوري و لشگري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها. 4 - كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق‌به دولت و يا شهرداريها و يا دستگاههاي وابسته به آنها باشد. 5 - اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق‌الزحمه يا پاداش و يا امثال آن به‌طور مستمر .....

ادامه مطلب ...
بازگشت