آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

بازديد عملي ساختمان مورخ 94/03/21

بازديد عملي ساختمان دوره 20 (روزهاي فرد ) كلاسهاي آموزشي ضوابط و مقررات شهرسازي پنجشنبه مورخ 94/03/21 ساعت 16 از محل شركت برگزار مي گردد.

بازگشت