آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

جابجايي ساعت شروع كلاس در ماه مبارك رمضان

به اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازي میرساند برابر هماهنگی بعمل آمده ساعت شروع كلاس در ماه مبارك رمضان از ساعت 16تا 19 به ساعت 15تا 18 تغيير يافت.

بازگشت