آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

فراخوان

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به اطلاع می رساند؛ دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی که امکان ثبت درخواست نداشته اند ، در صورتی که کاربران آنان در ازمون توانسجی مورخ 1/3/94موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی شده اند. جهت عقد قرارداد از مورخ 13/4/94 همراه با مدارک ذیل به مدیریت طرحهای توسعه شهری مراجعه فرمائید. شرایط عقد قرارداد: فقط مدیر مسئول دفتر یا شرکت جهت عقد قرارداد مراجعه فرماید. قبولی حداقل یک کاربردر آزمون توانسجی الزامی است 1- معرفی نامه از انجمن دفاتر فنی و مهندسی خراسان رضوی(دفاتر فنی و مهندسی) 2- معرفی نامه از انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی( مخصوص شرکتهای مشاور معماری و شهرسازی) 3- معرفی کتبی یک نفر مسئول شهرسازی دفتر یا شرکت که در آزمون توانسجی قبول شده باشد. 4- معرفی کتبی افراد دارای توکن که در دفتر یا شرکت مشغول به فعالیت می باشند. 5- تصویر عقد قرارداد کاری بین کاربر قبول شده با دفتر یا شرکت 6- کپی تصویر کارت ملی مدیر مسئول

بازگشت