آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

اخذ تعهد اشغال معابر

دفاتر و شرکتهای مجاز به ارائه خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری در خصوص اخذ تعهد اشغال معابر جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

برای دریافت فایل کلیک کنید ...
بازگشت