آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

متراژ شعبه فرعی دفاتر

دفاتر و شرکتهای مجاز به ارائه خدمات شهرسازی باسلام احتراما" پیرو صورتجلسه کمیته تخصصی برونسپاری خدمات شهرسازی مورخ 19/3/93 حداقل متراژ برای شعبه فرعی دفاتر و شرکتها در مناطق کم برخودار 30مترمربع می باشد. لذا چنانچه دفتر یا شرکتی که دارای شعبه فرعی و متراژ شعبه کمتر از 30مترمربع باشد می بایست تا پایان سال جاری اقدام به تامین متراژ مذکور نمایند.

بازگشت