آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري مشهد
آموزش تخصصي بازديد ساختمان
آموزش تخصصی کار باسیستم شهرسازی esup (پاسخ استعلام-پایانکار-پروانه)

بازديد عملي ساختمان مورخ 94/04/31

بازديد عملي ساختمان دوره 21 (روزهاي زوج) كلاسهاي آموزشي ضوابط و مقررات شهرسازي چهارشنبه مورخ 94/04/31 ساعت 16 از محل شركت برگزار مي گردد.

بازگشت